Periféricos

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

Os dispositivos periféricos son os encargados de establecer a comunicación entre o ordenador e o exterior.

Os periféricos permiten: a entrada de información para realizar os procesos que se requiran, a comunicación interactiva co usuario durante os procesos e a saída da información cos resultados obtidos tras os procesos realizados. Os periféricos pódense clasificar nos seguintes tipos:

 • Periféricos de entrada: tras introducir datos desde o exterior ao computador. Exemplos deles son: o teclado, o rato, o escáner, a cámara web, o lapis óptico, o lector de código de barras, o lector de cartóns magnéticos e a "tableta dixitalizadora".
 • Periféricos de saída: a través deles podemos ver os resultados dun proceso. Transmiten os resultados obtidos tras o procesamento da información ao exterior do sistema informático para que poida ser utilizado polos seres humanos ou outros sistemas diferentes. Exemplos son: o plóter, a impresora, o fax e a pantalla.
 • Outros periféricos: como os periféricos de entrada/saída como os equipos multifunción, o KVM para os equipos e os dispositivos de almacenaxe como memorias e discos USB, os reprodutores e gravadores de CD, DVD e bluray, as cintas magnéticas. Tamén temos os periféricos de comunicación, que non nos permiten conectar o equipo con outros a través do vermello ou da liña telefónica (cartóns de vermello, os módems ou os routers). Tamén temos periféricos máis difíciles de clasificar, como pode ser o SAI.

Periféricos de exterior : Hoxe en día moitos equipos e periféricos se están empregando "no exterior", nese caso o fabricante nos aportará un dato que refrictirá qué de resistente á auga e ao pó é dito equipo ou periférico, trátase do IP Code ou Grao de protección IP.

Nos seguintes enlaces vemos uns exemplos: Notebook IP65, Cámara IP externa IP66, Teclado IP67, Altavoz Bluetooth IP67, Samsung Galaxy S8 IP68,...

Periféricos de entrada

Os periféricos de entrada posibilitan que o usuario introduza datos no computador desde diferentes fontes. Por exemplo, o teclado permite introducir datos de tipo texto ou numérico, o rato captura o movemento da man do usuario para seleccionar, executar ou mover un obxecto mostrado na pantalla e o escáner converte imaxes e texto capturados en forma lexible polo computador para que o usuario manipúleos (apoiándose nun software OCR).

Vexamos as características dos periféricos máis populares:

 1. Teclado
 2. Rato
 3. Escáner
 4. Cámara web
 5. Lapis óptico e tableta dixitalizadora
 6. Micrófono

Periféricos de saída

Un periférico de saída é un dispositivo electrónico que ten a función de mostrarlle ao usuario do equipo o resultado das operacións realizadas ou procesadas polo PC.

 1. Monitor
 2. Impresora
 3. Altofalantes

Outros periféricos

O número e tipo de periféricos é cada día maior e, moitas veces, o catalogar a un dispositivo como periférico e non é cuestión de distintas interpretacións persoais. Vexamos algúns dispositivos máis que poden entenderse como periféricos.

 1. Periféricos de entrada / saída
 2. Joystick e Controlador de Videoxogos
 3. SAI
 4. Periféricos de seguridade

-- Volver