Módulo profesional

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Como Módulo Profesional entendemos as áreas de coñecemento teórico-prácticas, en función das competencias. Os módulos profesionais, segundo a súa natureza, estarán asociados ou non a unidades de competencia.