Competencia profesional

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Defínese como Competencia Profesional o conxunto de coñecementos e capacidades que permiten o exercicio da actividade profesional conforme ás esixencias da produción e do emprego.