Introdución á Lexislación da FP

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Saltar a: navegación, buscar

Para entender o cambio de lexislación e adaptarse á nova nomenclatura adoptada, segue os seguintes pasos:

1.- Lei 5/2002, do 19 de xuño, das Cualificacións e da Formación Profesional.

2.- O Sistema Nacional de Cualificacións e Formación Profesional (SNCFP)

3.- O Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

4.- ...