Dominios con Linux: Coñecementos previos

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Para comezar co curso o usuario debe ter claro que xa ten certa familiaridade con instalación de sistemas, configuración de rede, software libre, distirbucións de GNU/Linux, comandos de consola, etc.

O Curso "cóntase" como se se partise de cero, co cal haberá usuarios que moitas dominen moitos dos conceptos e procedementos que aquí se relatan.

Para introducir ao usuario aconséllanse os seguintes apartados:

 • Para a instalación e manexo de Ubuntu Desktop: Curso de instalación de Ubuntu nun sistema dual:
  • PARTE 0: Coñecementos de partida e observacións sobre o material
  • PARTE I: Conceptos básicos para instalar GNU/Linux
  • PARTE II: Instalación de Ubuntu
  • PARTE III: Primeiros pasos con Ubuntu
  • PARTE IV: Manexo básico do escritorio
  • PARTE V: Instalación de aplicacións. Multimedia
  • PARTE VI: Xestión de usuarios e manexo da carpeta persoal
  • PARTE VII: Xestión de discos e lapis USB. Permisos básicos en GNU/Linux
  • PARTE VIII: Conectividade na rede local
  • PARTE IX: Impresoras e tipos de letra
  • PARTE X: Compatibilidade con programas Windows e elementos de seguridade no sistema GNU/Linux


 • Para a xestión, instalación e configuración da rede con VirtualBox: Curso de simulación de redes con Máquinas Virtuais
  • PARTE I: Instalación e configuración de VirtualBox
  • PARTE II: Instalación de Sistemas Operativos sobre VirtualBox e configuración básica da rede
  • PARTE III: Compartir recursos na redes locais
  • PARTE IV: Control de acceso a Internet dende a rede local
  • PARTE V: Servizos básicos das redes locais
  • PARTE VI: Control remoto nas redes locais


-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez -- (Abril 2014- Rev Abr 2015).