Cualificación profesional

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Defínese como Cualificación profesional o conxunto de competencias profesionais con significación para o emprego, que poden ser adquiridas mediante formación modular (regrada, ocupacional ou continua) ou outros tipos de formación (non formais ou informais) así como a través da experiencia laboral.