Compostela Wireless sen CSS

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

O obxectivo é chegar a facer a páxina web que aparece na seguinte imaxe.

CompostelaWireless.JPG

Para chegar a ese resultado seguiremos estes pasos:

1.- Comezando coa estrutura da páxina Wireless.
2.- Poñer cor ó fondo e introducir as imaxes da cabeceira da páxina Wireless.
3.- Terminamos coa estrutura da páxina de Wireless.