Comezando coa estrutura da páxina Wireless

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
1.- Comezando coa estrutura da páxina Wireless.

Comezaremos por intentar conseguir algo coma isto:

Wireless1.JPG

Para iso debemos introducir todo este código. Tamén precisaremos os gifs axeitados para tal efecto.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"  "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
 <html>
  <head>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
   <title>Compostela Wireless</title>
  </head>
  <body>
   <table border="0" align="center" bgcolor="white" cellpadding="0" cellspacing="0" width="800px">
    <tr height="17px">
     <td width="21">
      <img src="img/top_tab_left.gif" border="0" height="17" width="21" />
     </td>
     <td align = "middle" width="658">
      <img src="img/top_tab_bg.gif" border="0" height="17" width="758" />
     </td>
     <td width="21">
      <img src="img/top_tab_right.gif" border="0" height="17" width="21" />
     </td>
    </tr>
   </table>

   <table border="0" align="center" bgcolor="white" cellpadding="0" cellspacing="0" width="800px">
    <tr height="143px">
     <td align="left" width="250px">
&nbsp;
     </td>
     <td width="50px">
      &nbsp;
     </td>
     <td align="right" width="500px">
      &nbsp;
     </td>
    </tr>
   </table>

   <table border="1" align="center" bgcolor="white" cellpadding="0" cellspacing="0"
   width="800px" rules="cols" frame="vsides">
    <tr bgcolor="#770000" height = "22">
     <td align="left" width="300px">
      &nbsp;
     </td>
     <td align="center" width="100px">
      &nbsp;
     </td>
     <td align="center" width="100px">
      &nbsp;
     </td>
     <td align="center" width="100px">
      &nbsp;
     </td>
     <td align="center" width="100px">
      &nbsp;
     </td>
     <td align="center" width="100px">
      &nbsp;
     </td>
    </tr>
   </table>

   <table border="0" align="center" bgcolor="white" cellpadding="0" cellspacing="0" width="800px">
    <tr>
     <td align="right" height="22">
      &nbsp;
     </td>
    </tr>
   </table>

  </body>
 </html>

Como xa se dixo, os gifs empregados para facer esa forma redondeada deben ser os axeitados e, neste exemplo teñen a cor #464646.