Compoñentes electrónicos activos

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Os compoñentes electrónicos activos son aqueles que teñen un comportamento non lineal, é dicir, a relación entre a tensión aplicada e a corrente demandada non é lineal.

Son compoñentes que están fabricados con materiais semicondutores como o Silicio e o Xermanio.

Son capaces de controlar tensións e intensidades, e poden actuar realizando accións de amplificación e conmutación.

Empréganse en equipamentos como:

· Amplificadores de audio e vídeo.
· Sistemas de control.
· Robótica.
· Computadoras, etc.

Dentro deles é posible distinguir entre compoñentes individuais, como os díodos, transistores e tiristores, e compoñentes integrados como amplificadores operacionais, microcontroladores e microprocesadores.

O díodo semicondutor

Trátase dun compoñente electrónico que só deixa pasar a corrente eléctrica nun sentido. Entre as múltiples aplicacións dos díodos está a de actuar como protección en algúns circuítos, gracias á cualidade de permitir o paso da corrente nun só sentido. Na imaxe da dereita vemos un exemplo dun díodo semicondutor e o seu símbolo normalizado.

Dr01.gif

Díodo LED

Este díodo, que se fabrica con elementos como arseniuro de galio (GaAs) e fósforo (P), posúe a propiedade de producir unha radiación luminosa (luz) cando circula corrente ao seu través. De aí que unha das súas principais aplicacións sexa a sinalización e se denomine tamén “díodo emisor de luz”.

Led 1.jpg

Transistor

Trátase dun dispositivo electrónico de tres terminais. É a base de todos os circuítos integrados que se fabrican.

Transistor.png

O Chip

Un circuíto integrado (CI), tamén chamado chip ou microchip, é unha pastilla pequena de material semicondutor, de algúns milímetros cadrados de área, sobre a que se fabrican circuitos electrónicos xeralmente mediante fotolitografía e que está protexida dentro dun encapsulado de plástico ou cerámica. Logo ese encapsulado posúe condutores metálicos apropiados para facer conexión entre a pastilla e un circuíto impreso.

Ci.png


-- Volver