Nocións sobre Electricidade e Electrónica

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Os técnicos informáticos, moitas veces, se atopan con que precisan ter coñecementos de Electricidade e Electrónica para comprender así características de compoñentes, poder abordar certas reparacións,...

Aprende.png
A Electricidade

A electricidade é o conxunto de fenómenos físicos relacionados coa presencia e fluxo de cargas eléctricas. Maniféstase, nunha grande variedade de fenómenos como os raios, a electricidade estática, a inducción electromagnética ou o fluxo de corrente eléctrica. A electricidade é unha forma de enerxía tan versátil que ten un sinnúmero de aplicacións, por exemplo: transporte, climatización, iluminación e computación. - Wikipedia.

  1. Perigos da electricidade
  2. Circuíto eléctrico
  3. Corrente continua e corrente alterna
  4. Magnitudes fundamentais
  5. Elementos dun circuíto eléctrico
  6. Compoñentes eléctricos dun circuíto
  7. Compoñentes electrónicos activos


-- Volver