Unidade 3 - Práctica

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Revisión del 15:25 24 nov 2020 de Carrion (discusión | contribs.)
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Nesta ocasión imos crear unha aplicación coas seguintes características:

Nome do proxecto

 • Nome do proxecto e da activity principal: I3B_<username>

Activity Principal

 • Botón: "DATOS/TELÉFONO/BUSCADOR"
  • Se se fai Click lanza unha segunda activity na que poder introducir unha cadea de texto e un teléfono (fai que a caixa de texto do teléfono amose o teclado numérico).
  • Se se fai longClick lánzase un cadro de diálogo onde o usuario pode escoller lanzar o teléfono marcando por defecto o número introducido no paso anterior e realizando a chamada xa de modo automático ou ben lanzar o buscador de google buscando por defecto o texto introducido no paso anterior.
   • Se non introduxo o número de teléfono non se debe continuar e débese sacar un Toast de aviso.
   • Se non introduxo unha cadea de búsqueda buscará por defecto a palabra casa.


 • Botón: "DATOS"
  • Se se fai Click realiza un Toast amosando a cadea e teléfono indicados polo usuario na actividade secundaria.
  • Se se xira o dispositivo en apaisado e se volve premer no botón debe amosar o mesmo resultado que en vertical.
  • Non se poden usar atributos de clase (é necesario gardar o estado da activity)
  • Lembrar os métodos que se executan no ciclo de vida cando se xira o dispositivo.


Activity secundaria

 • EditText Cadea: que pida a cadea de texto que se desexa buscar. Ao premer no botón de ENTER debe saltar ao seguinte campo.
 • EditText Teléfono:. O teclado que debe aparecer é o numérico.
 • Botón: Pechar: realiza o necesario para pasarlle os datos indicados polo usuario á activity chamadora e pecha a activity secundaria.-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).