Instalación de Guest Additions

De Manuais Informática - IES San Clemente.
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

Como xa se expuxo nun apartado anterior, as Guest Additions (utilidades de convidado) son un conxunto de utilidades e drivers que se instalan no sistema operativo convidado (na MV) para mellorar, entre outras cousas, o sistema de vídeo, poder copiar do portapapeis da MV ao equipo host (ordenador real) e viceversa, etc. Alguén podería probar a escribir un texto nun editor nunha das MV instaladas, copialo e tratar de pegalo nun editor de texto do equipo host e viceversa. Comprobará que non é posible, aínda que si sería desexable.

Non sempre será necesario nin interesante instalalas, e dado que están fundamentalmente orientadas a mellorar a usabilidade do escritorio e o contorno gráfico serán máis útiles cando estamos facendo virtualización de equipos cliente, para simular contornos de probas para algún software; pero se estamos virtualizando máquinas que prestan servizos na rede non nos proporcionarán melloras importantes.

Instalación das Guest Additions en Windows

Pódese redimensionar agora a pantalla da MV como dunha aplicación calquera?. Adáptase a resolución da pantalla da MV?

Instalación das Guest Additions en Ubuntu

Pódese redimensionar agora a pantalla da MV como dunha aplicación calquera? Adáptase a resolución da pantalla da MV?


-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez --