Estilos e temas

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Revisión del 09:18 28 jul 2015 de Angelfg (discusión | contribs.)
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • Os estilos permiten definir unhas características visuais para as vistas e agrupalas cun identificador que pode ser usado por diferentes compoñentes para que todos teñan o mesmo aspecto.
 • Un tema (theme) é aplicado a unha activity enteira (os seus elementos gráficos)
 • Un estilo é aplicado a compoñentes individuais.
 • Para definir un estilo temos que crear no cartafol /res/values un arquivo xml cun recurso (resource) de tipo estilo (style).


 • Cada ítem do ficheiro de estilos terá o par: propiedade xml, valor:
  • Exemplo: android:textSize -> "22sp"


Caso práctico

 • Crear o proxecto: U2_42_Estilos.
 • Imos definir un estilo común para aplicar ás etiquetas de texto, por exemplo.Ficheiro de estilos

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <style name="estilo_etiquetas" parent="@android:style/TextAppearance">
    <item name="android:layout_width">wrap_content</item>
    <item name="android:layout_height">wrap_content</item>
    <item name="android:textColor">#00F</item>
    <item name="android:textSize">22sp</item>
    
  </style>
  
</resources>

O XML do layout

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical" >

  <TextView
    style="@style/estilo_etiquetas"
    android:text="TextView 1" />

  <TextView
    style="@style/estilo_etiquetas"
    android:text="TextView 2" />

  <TextView
    style="@style/estilo_etiquetas"
    android:text="TextView 3" />

</LinearLayout>
-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).