Controis

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Revisión del 21:40 4 oct 2015 de Carrion (discusión | contribs.)
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
 • Os controis do UI son os elementos interactivos das aplicacións.
 • A seguinte imaxe amosa un exemplo dos máis usados:

00 ui-controls.png


 • Todos os compoñentes visuais están no paquete: android.widget (Ver referencias abaixo)


 • Un control pode ser engadido a un Layout a través dun compoñente XML ou a través de Java en tempo de execución.


 • Nos seguintes apartados iremos usando os controis máis comúns.


 • Ademais de definir os controis en XML tamén veremos unha manipulación básica dos mesmos en Java.


 • De paso que se explica un control, nalgúns casos vaise aproveitar para explicar outros conceptos colaterais.


 • Queda para o usuario o estudo daqueles controis nos que estea interesado do paquete anterior e non estean contemplados no curso.


 • O seguinte é un exemplo dun layout XML cunha etiqueta (EditText) e un botón:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:orientation="horizontal" >

  <EditText
    android:id="@+id/edit_message"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1"
    android:hint="@string/edit_message" />

  <Button
    android:id="@+id/button_send"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:onClick="sendMessage"
    android:text="@string/button_send" />

</LinearLayout>
-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).