Compartir carpetas en rede con Zentyal

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Imos ver neste apartado como podemos compartir carpetas na rede local nun equipo servidor con Zentyal. O funcionamento da compartición será moi similar ao explicado en Ubuntu Desktop, xa que compartiremos a carpeta utilizando samba.

Compartir unha carpeta en Zentyal

Para compartir unha carpeta en Zentyal, primeiro teremos que instalar e habilitar o módulo para a compartición de ficheiros, e despois poderemos xa crear as carpetas compartidas que queiramos. Comecemos entón por este primeiro paso.

Instalar e habilitar o módulo de compartición de ficheiros

Podemos seguir estes pasos para instalar e habilitar o servizo de compartición de ficheiros en Zentyal na ferramenta de administración web.


Aprende.png
TAMÉN PODES VER...


Se queres afondar algo máis sobre o funcionamento do servidor LDAP podes ler a información que se atopa no seguinte enlace, correspondente a un curso de xestión de dominios con GNU/Linux:

Se queres afondar sobre o manexo da ferramenta de administración de Zentyal e o manexo dos módulos podes ler a información que se atopa nos seguintes enlaces, da documentación de Zentyal:

Compartir unha carpeta

Agora xa estamos en disposición que compartir carpetas en Zentyal. Imos ver os pasos básicos do proceso:

Xestión dos permisos nas carpetas compartidas

O esquema de permisos que rexen sobre as carpetas compartidas en Zentyal é exactamente o mesmo que o que se describiu no apartado de compartición de carpetas en Ubuntu:

Platega mv1112 esquema permisos 2.jpg

Polo tanto, para que un usuario poida acceder a unha carpeta compartida debe cumprir os dous niveis de permisos. A diferenza neste caso será que Zentyal xa establece uns permisos por defecto para as carpetas compartidas co obxectivo de que se xestionen os permisos de acceso só configurando os permisos do recurso compartido, e simplificar así a xestión.

Pero en primeiro lugar, para poder establecer permisos para distintos usuarios e/ou grupos sobre unha carpeta compartida, teremos que saber como podemos crear eses usuarios e grupos (recórdese que o módulos de usuarios e equipos instalouse obrigatoriamente ao instalar o servizo de compartición de ficheiros).

Xestión dos usuarios en Zentyal

Podemos xestionar os usuarios e grupos do sistema en Zentyal dende o apartado Usuarios e equipos da ferramenta de administración:


Aprende.png
TAMÉN PODES VER...


Se queres afondar sobre o servizo e a xestión de usuarios en Zentyal, incluíndo como se pode configurar un servidor con Zentyal para que actúe como controlador de dominio nunha rede Windows, podes ler a información que se atopa no seguinte enlace, da documentación de Zentyal:

Configuración dos permisos de acceso ás carpetas compartidas

Unha vez que temos creados os usuarios e grupos, xa podemos configurar a Lista de Control de Acceso que regulará as accións permitidas para eses usuarios e grupos sobre as carpetas compartidas:

Configuración do sistema que afecta ao acceso á carpetas compartidas

Imos ver algúns aspectos da configuración de Zentyal que pode modificar o funcionamento das carpetas compartidas:

Habilitar a papeleira de reciclaxe

Zentyal ofrece a posibilidade de habilitar na carpeta compartida unha papeleira de reciclaxe para que todos os ficheiros que sexan eliminados dende algún cliente que se conecta á carpeta sexan enviados a unha carpeta RecycleBin para poder recuperalos en caso necesario:

Habilitar o antivirus

Tamén temos a posibilidade de activar o antivirus para evitar que se almacenen nas carpetas compartidas ficheiros que poidan conter virus. A configuración é moi sinxela:

Configuración do firewall

O firewall é tamén un compoñente do sistema que pode afectar ao acceso ás carpetas compartidas, xa que dependendo da súa configuración permitirá ou non o acceso ao servizo de compartición de ficheiros, dependendo tamén de dende onde nos esteamos conectando (por exemplo, o firewall pode estar configurado para permitir o acceso ás carpetas compartidas aos equipos da rede local, pero non aos equipos de Internet). Vexamos a configuración básica deste servizo no firewall con Zentyal:


Aprende.png
TAMÉN PODES VER...


Se queres afondar sobre a configuración do firewall en Zentyal podes ler a información que se atopa no seguintes enlace, da documentación de Zentyal:


-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez -- (xan 2015).