Compartición de recursos por NFS nun dominio con LDAP

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Revisión del 04:13 7 feb 2017 de Antonio (discusión | contribuciones) (Configurar os equipos cliente para acceder ás carpetas almacenadas en FreeNAS)
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
 • Nesta sección veremos a configuración necesaria para compartir por NFS para os clientes Linux as carpetas persoais dos usuarios do dominio e comúns.

Compartir as carpetas por NFS

 • En primeiro lugar, compartimos en FreeNAS as carpetas por NFS.

Configurar os equipos cliente para acceder ás carpetas almacenadas en FreeNAS

 • Agora só nos queda cambiar a configuración dos clientes Linux para que utilicen esas carpetas compartidas.
 • En uclient01 editamos o ficheiro /etc/fstab para modificar as liñas que montan as carpetas /home/iescalquera e /media/comun (Podemos poñer a dirección IP do equipo nas00 ou o nome de DNS se o damos de alta na zona iescalquera.local):
172.16.5.12:/mnt/datos/usuarios  /home/iescalquera  nfs  defaults,_netdev  0  0
172.16.5.12:/mnt/datos/comun    /media/comun     nfs  defaults,_netdev  0  0
 • Desmontamos as dúas carpetas e volvémolas a montar coa información do ficheiro /etc/fstab:
sudo umount /home/iescalquera
sudo umount /media/comun
sudo mount -a
 • Iniciamos sesión en uclient01 co usuario sol.


-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez