Diferencia entre revisiones de «CheckBox»

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
 
(Sin diferencias)

Revisión actual del 09:07 28 jul 2015

Introdución

 • Un CheckBox permite ao usuario elixir unha ou máis opcións dentro dun conxunto.

00 checkboxes.png

 • Este control ao igual que ToggleButton e Switch herda da clase CompoundButton, quen, á súa vez, herda da clase Button.

00 Part of Android View Hierarchy.png • Por tanto, funcionan da mesma maneira, pero ademais este control:
  • Ten 2 estados (True/False), que podemos comprobar co método isChecked ().


 • Para xestionar os eventos podemos facelo da mesma forma que nos botóns.


 • Para usalo nun XML layout usar a etiqueta <CheckBox/>


Caso práctico

 • Creamos un novo proxecto: U2_10_CheckBox
 • Imos crear unha aplicación na que o usuario indique as súas afeccións ("Aficiones").


Layout xml

 • Cada CheckBox chama a un método cando se marca ou desmarca ese CheckBox.
 • O método é o mesmo para os tres.
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical" >

  <CheckBox
    android:id="@+id/chk_informatica"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:onClick="controlarAfeccions"
    android:text="Informática" />

  <CheckBox
    android:id="@+id/chk_ler"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:onClick="controlarAfeccions"
    android:text="Ler" />

  <CheckBox
    android:id="@+id/chk_deporte"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:onClick="controlarAfeccions"
    android:text="Deportes" />

  <EditText
    android:id="@+id/txt_resultado"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="Resultado" />

</LinearLayout>

Código Java

package com.example.u2_10_checkbox;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.widget.CheckBox;
import android.widget.EditText;

public class U2_10_CheckBox extends Activity {

	@Override
	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(R.layout.activity_u2_10__check_box);
	}

	@Override
	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
		// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
		getMenuInflater().inflate(R.menu.u2_10__check_box, menu);
		return true;
	}

	public void controlarAfeccions(View view) {
		CheckBox check = (CheckBox) view;
		
		EditText caixa = (EditText) findViewById(R.id.txt_resultado);
		if (check.isChecked()) 
			caixa.setText("Marcaches: " + check.getText());
		else
			caixa.setText("Desmarcaches: " + check.getText());
	}
}
 • Liña 25, recibimos a Vista do elemento pulsado hai que facer un casting para convertelo ao tipo CheckBox.
 • Liña 29, comprobamos se se marcou ou desmarcou o control.-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).