Android Debug Bridge: ADB

De Manuais Informática - IES San Clemente.
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • O Android Debug Bridge ADB é unha utilidade que permite comunicarse cun dispositivo virtual ou real.
 • Esta composto dun servidor que sempre está funcionando no ordenador real e lánzase cando se inicia Eclipse ou cando se executa adb start-server. Este servidor sempre escoita nun porto impar comezando no 5555.
 • O comando atópase no cartafol do SDK en platform-tools/adb.
 • Funciona do mesmo xeito nos tres SOs.
 • Máis información en: http://developer.android.com/tools/help/adb.html

Dispositivos conectados

O shell do dispositivo

 • Permite executar comandos dentro do dispositivo android.
 • Android está baseado en Linux, por tanto poderanse executar moitos dos comandos dese SO nun dispositivo android.
 • Importante: Para acceder en modo root en AVDs con versións de android 7 ou superior débese execuatar antes de entrar nel:adb root.


Xestión dunha BBDD con sqlite3

 • A modo de exemplo vaise ver como facer consultas básicas, dentro do dispositivo, co xestor sqlite3.
 • Máis información en: http://www.sqlite.org/
 • Vaise traballar coa bases de datos dos contactos do teléfono.Nota: Se queremos reiniciar o dispositivo teremos que executar, dentro do shell, as seguintes ordes:

 • stop
 • start

Con isto faremos o 'efecto' de reiniciar. Isto é necesario no caso de ter un servizo que se executa cando se acende o dispositivo Android e queiramos comprobar o seu funcionamento.

Sacar ficheiros do dispositivo

 • Outra das funcionalidades que nos permite é sacar ficheiros/carpetas do dispositivo.

Instalar unha aplicación

 • As aplicacións instalables teñen extensión apk como se verá na UNIDADE 2 do curso: adb installl.
 • Neste caso vaise baixar de internet un visor PDF moi sinxelo para Android.

Introducir ficheiro no dispositivo

 • Ao igual que se sacan ficheiros do dispositivo tamén se poden introducir ficheiros no mesmo: adb push.


Desinstalar unha aplicación do dispositivo

 • Ao igual que se pode instalar unha aplicación tamén se pode desinstalar: adb uninstall.
 • Tamén se pode realizar de modo gráfico.


Varios dispositivos

 • Até agora só traballamos con adb cun só dispositivo. Como actuar cando hai máis dun dispositivo real ou virtual?.


Conectar un dispositivo físico

 • Agora tócalle a quenda aos dispositivos físicos.
 • Hai que habilitar a Depuración USB


Conectar un dispositivo físico en Windows

 • En Linux e OS X non é preciso instalar o driver do dispositivo para conectarse a el, pero en Windows si.
 • Neste caso vaise usar de exemplo un dispositivo físico Samsung.
-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2020).