Xestión de proxectos Eclipse con Ubuntu One (ou non)

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
  • A continuación vaise:
    • Crear un cartafol para os proxectos de Eclipse. Ese cartafol estará organizado en función do tipo de proxectos.
    • Sincronizar o cartafol de proxectos de Eclipse na nube a través de Ubuntu One.
    • Usar un workspace no que non se almacenen os proxectos. Ese workspace non estará sincronizado, pois .metadatos depende das rutas locais do ordenador local, e estas poden ser distintas en cada equipo.
  • Polo tanto os proxectos crearanse nun cartafol fóra do workspace, que estará sincronizado na nube.
  • Se se desexa usar eses proxectos noutro ordenador, usarase Ubunu One para o cartafol dos proxectos, crearase un workspace nese ordenador e importaranse os proxectos do cartafol sincronizado, pero sen copialos ao workspace.


  • O que vén a continuación é unha proposta, que cada quen o adapte ás súas necesidades e circunstancias. Esta proposta pódese usar aínda que non se faga uso de Ubuntu One.




-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2013).