Xestión de cotas de disco en FreeNAS

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
 • Nesta sección imos ver como establecer e xestionar cotas de disco por usuario nun volume ou un conxunto de datos ZFS en FreeNAS.
 • Estas cotas de disco aplicaranse a nivel de sistema de ficheiros, así que serán efectivas independentemente do protocolo que utilicemos para acceder ás carpetas do volume (CIFS ou NFS).
 • Para configuración e monitorización das cotas de disco usaremos o comando zfs, que admite moitos subcomandos para realizar operacións sobre sistemas de ficheiros ZFS. A ferramenta de administración de FreeNAS non inclúe polo momento ningún apartado para establecer e xestionar as cotas.

Establecer as cotas por usuarios

 • Podemos ver o uso de disco dun usuario nun volume ZFS ou un conxunto de datos co comando:
zfs get userused@usuario conxunto_de_datos
[root@nas00] ~# zfs get userused@sol datos/usuarios
NAME      PROPERTY   VALUE     SOURCE
datos/usuarios userused@sol 12.0M     local
[root@nas00] ~#
 • Establecemos unha cota para un usuario co comando:
zfs set userquota@usuario=tamaño_da_cota conxunto_de_datos
[root@nas00] ~# zfs set userquota@sol=20m datos/usuarios
 • E podemos comprobar a cota establecida para o usuario con:
zfs get userquota@usuario conxunto_de_datos
[root@nas00] ~# zfs get userquota@sol datos/usuarios
NAME      PROPERTY    VALUE     SOURCE
datos/usuarios userquota@sol 20M      local

Comprobación do efecto das cotas e monitorización do uso de disco

 • Unha vez teñamos configuradas as cotas de disco para os usuarios do dominio, moitas veces quereremos visualizar a cota de todos os usuarios sobre un volume ou un conxunto de datos e o consumo que leva cada usuario desa cota. Iso podémolo facer co comando:
zfs userspace conxunto_de_datos
[root@nas00] ~# zfs userspace datos/usuarios
TYPE    NAME      USED QUOTA
POSIX User administrator  43K  none
POSIX User root       85K  none
POSIX User sol      12.0M  20M
 • Imos facer unha pequena proba do efecto da cota de disco, iniciando sesión en wclient01 co usuario sol:
 • Na máquina FreeNAS, podemos ver con zfs userspace que o espazo consumido polo usuario alcanzou a súa cota:
[root@nas00] ~# zfs userspace datos/usuarios
TYPE    NAME      USED QUOTA
POSIX User administrator  43K  none
POSIX User root       85K  none
POSIX User sol      20.2M  20M-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez