Windows:Servidor DHCP con actualizacións automáticas en servidor DNS

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

00 Simulacion Redes Escenarios Semana 04 H.jpg

  • Pero..... hai un problema coas resolucións DNS, wclient e uclient agora teñen IPs diferentes ás que constan na zona de busca directa do servidor DNS: wcarpediem.local. 172.16.0.130 e 172.16.0.140 respectivamente.
  • Agora mesmo vindo dos escenarios anteriores de DNS a mencionada zona xa ten unha configuración IP para os hosts wclient e uclient.
  • Imos analizar o problema e poñerlle solución.
  • Interesa que cando o servidor DHCP conceda unha IP a un host rexistre automaticamente ese host esa IP na zona correspondente do servidor DNS.
  • Para iso no servidor DNS hai que habilitar nas zonas que se desexen que se permiten actualizacións automáticas. Isto é o que se coñece como DDNS (Dynamic DNS)

Problemática co DNS estático

  • Apagar zserver.

Integrar DCHP co servidor DNS

  • Para resolver o problema anterior existe a posibilidade de poñer o servidor DNS como DDNS e no servidor DHCP indicarlle que cando conceda unha IP rexistre no servidor DNS o nome do host e a IP asignada.


Comprobación da integración de DHCP e DNS

  • Hai que renovar as IPs nos clientes, ben reiniciándoos ou ben con comandos.