Video

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Camaras

asdfqa sdsd AD Asd ASD A

Como encendelas

sadfsa f asd fas df asd

Caso particular aula 13

  • ASFDA
    • SD
      • SADSAD

SAFDASFDAS ASAFSDF

SAD FA SDF A SDF

Se premers neste enlace vas á voz

EmbedVideo does not recognize the video service "youtubehd".