ValueOf()

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

valueOf()


 • static String valueOf(tipo_basico dato): Método estático que devolve como cadea o valor pasado como parámetro.

  class MetodoValueOf {
  
    public static void main(String[] args) {
  	System.out.println(String.valueOf(Math.PI));
    }
  
  }--ricardofc