Sincronización do reloxio do sistema

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Si queremos que o reloxio do sistema esté sincronizado cun servidor de tempo NTP faremos o seguinte:

yum install ntp

chkconfig --levels 235 ntpd on
ntpdate 0.pool.ntp.org
/etc/init.d/ntpd start