Sincronización de tempo

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Para manter o reloxio do noso servidor sincronizado poderemos empregar un script cron do seguinte estilo:

#!/bin/bash
ntpdate es.pool.ntp.org # servidor de hora español
/sbin/hwclock –-systohc # sincronizamos o reloxio hardware