Servizos de Virtualización: Obxectivos e escenarios da PARTE II

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

No Apartado II do curso trataremos de familiarizarnos con seguintes aspectos:

  • Copiar, importar, exportar e clonar máquinas virtuais.
  • Acceder dende as máquinas virtuais a recursos da máquina física.

Nas seguintes imaxes amósanse os distintos escenarios que se van manexar na PARTE I:


00 Simulacion Redes Escenarios Semana 01 D.jpg

Neste outro escenario clónanse as dúas máquinas anteriormente instaladas.


00 Simulacion Redes Escenarios Semana 01 E.jpg

E finalmente accédese dende ás máquinas virtuais a recursos físicos conectados ao ordenador real.


-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez --