Restaurar as instantáneas nas máquinas para a instalación de Samba4

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
  • Antes de comezar esta parte, é moi importante tomar unha instantánea de todas as máquinas que temos configuradas da parte V, xa que nas partes VIII e IX retornaremos a esa configuración nalgún dos escenarios.
  • Dado que para a configuración de Samba4 non precisamos nin ter instalado o LDAP, nin NFS nin Samba3, imos restaurar nas máquinas ás instantáneas nas que tan só temos instalado o servizo DNS e DHCP:
  • No caso de wclient01, podemos restaurar a máquina a un estado base (se temos feita unha instantánea nese momento) ou simplemente sacar o equipo do dominio IESCALQUERA feito con Samba3.


-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez