Representación de números binarios

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Deberíanse tratar os seguintes casos:

  • Representación binaria sen Signo.
  • Representación binaria con Signo.
  • Signo-magnitude.
  • Complemento a un.
  • Complemento a dous.
  • Representación binaria de decimais.
  • Representación en coma fixa.
  • Representación en coma flotante.