Prompt()

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
  • Sinopse:
prompt (mensaxe, predeterminado)
  • Argumentos:
mensaxe: Cadea de texto simple (non HTML) a mostrar no cadro de diálogo. Debe pedir ó usuario que introduza a información desexada.
predeterminado: Unha cadea que se mostra como entrada predeterminada no cadro de diálogo. Se queremos que estea valeira recoméndase pasar a cadea valeira: ("").
  • Devolve:
A cadea introducida polo usuario, a cadea valeira se o usuario non introduce ningunha cadea ou null se o usuario fai clic en Cancelar.
  • Notas:
O cadro de diálogo que se mostra có método prompt() é modal. É dicir, bloquea todas as entradas do usuario na ventana principal do explorador ata que o usuario peche o cadro de diálogo premendo en Aceptar ou en Cancelar.