Paste

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

A aplicación paste emprégase para unir arquivos liña a liña. paste separa as partes das liñas que compón cun separador de campo que, por defecto, é o tabulador, ainda que podemos configuralo coa opción -d. Un exemplo sería o seguinte:

$ paste -d : DNI.txt Nombre_apelidos.txt > identificacion.txt
...

Se interesa empregar o teclado para agregar un novo campo a cada liña do arquivo nomes.txt

$ paste nomes.txt - > nomes-new.txt

Pódese utilizar cut e paste para reorganizar un arquivo. Vexamos un exemplo:

# Inicio columnas: 1 2 3 4 5 6...
$ cut -f 1,3 /etc/passwd > temp
$ cut -f 4- /etc/passwd > temp2
$ cut -f 2 /etc/passwd | paste temp - temp2 > passwd.mod
# Fin columnas: 1 3 2 4 5 6...