PMDM - Android - Tarefa 3

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Actividade Unidade 3

 • Para a realización da tarefa 3 facilítanse algúns recursos nos seguintes enlaces:


  • Código fonte da aplicación (Proxecto) coa Activity Preguntas sen desenvolver:


Tarefa 3

 • Pódese instalar o APK da versión reducida e observar o que fai a aplicación.
 • No proxecto que se anexa van todas os XMLs e o código Java das Activities creadas até agora salvo de Preguntas.


 • A tarefa consiste en importar o proxecto da tarefa 3 e desenvolver o código da Activity Preguntas.
 • Unha vez importado en Eclipse ir ao menú: Project->Clean.
 • Para realizar a tarefa farase uso:
  • das clases:
   • Preguntas e
   • LoxicaXogoPreguntas
   • que están en /src no paquete com.platega.memoriae.loxica
  • Dos recursos xml que están no proxecto.
 • Antes de continuar obsérvese o código desas clases.


 • As funcións que hai que desenvolver na clase ActivityPreguntas son as seguintes:
  • Non faría falla tocar ningunha outra clase

Memoriae 07 tarefa3.jpeg

 • Crear un array de preguntas facendo uso da clase Preguntas. Poñer o atributo Paquete=1.


 • Cando se inicie a actividade Preguntas:
  • Cronómetro debe poñerse en marcha
  • As preguntas marcadas como non vistas.
  • Indicar cun Toast cantas preguntas hai en total para responder.
 • Debe aparecer de modo aleatorio o enunciado dunha das preguntas anteriores que non saíra antes.


 • O enunciado debe adaptarse ao idioma da aplicación: Galego por defecto, Inglés para calquera das variedades que se fala no mundo dese idioma: getResources().getConfiguration().locale.getDisplayLanguage();.


 • Ás respostas ás preguntas realizaranse das seguintes formas:
  • Se se usa unha versión de Android inferior á 3: premendo sobre as imaxes OK ou NO, segundo corresponda.
  • Se a versión de Android é superior á 3: arrastrando a imaxe da interrogante cara unha das imaxes OK ou NO, segundo corresponda.


 • En calquera caso comprobarase a resposta dada contra a resposta que ten gardada a pregunta.


 • Tamén se sacará unha mensaxe (Toast) indicando se a resposta dada foi correcta ou fallida. Ter en conta os idiomas (usar os recursos XML).


 • Cada vez que se acerte ou se falle incrementaranse os contadores inferiores da Activity.


 • Cando non haxa máis preguntas:
  • pararase o crono
  • sacarase unha mensaxe (Toast) indicando que non hai máis preguntas. Ter en conta os idiomas (usar os recursos XML).
  • Se se segue respondendo á última pregunta que está na pantalla, non debe ter efecto, nin debe pecharse a aplicación, nin se deben incrementar os contadores.


 • Se se volve á Activity Principal e logo outra vez a Preguntas débese comezar de novo a amosar as preguntas como se non se amosaran antes.