Páxinas de Texto

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Para agregar unha páxina de texto como recurso no Moodle:

Seleccionaremos a opción de agregar páxina de texto:

Paxina-texto.png

Cubriremos tódolos campos:

Paxina-texto1.png Paxina-texto2.png