Ophcrack

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

ophcrack é unha distribución Live CD deseñada para obter os contrasinais dun sistema Windows.