Obxectivos e escenarios da Parte V (Samba 3)

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Preparativos

 • Antes de comezar asegurarse de ter unha instantánea do último escenario da parte anterior: Escenario 2.C - Backup

Obxectivos

Neste Parte V abordarase os seguintes obxectivos:

 • Comprender a estrutura e os compoñentes básicos de samba.
 • Instalar e configurar o servidor samba, autenticando os usuarios contra o servidor LDAP.
 • Integrar equipos Windows cliente no dominio samba.
 • Compartir recursos no servidor samba.
 • Definir scripts de inicio de sesión para os equipos Windows cliente do dominio samba.
 • Veremos como montar por CIFS/SAMBA as carpetas do servidor en clientes Linux en vez de facelo por NFS.
  • Tamén se crearán scripts de inicio de sesión de rede para clientes Linux.

Escenario 3.A. SAMBA3 - Clientes Windows

 • A imaxe mostra a instalación do servidor samba tomando como backend o servidor LDAP. Os clientes Windows do dominio utilizarán o servidor samba para autenticar os usuarios, así como para acceder a carpetas compartidas, incluíndo as carpetas persoais dos usuarios:

00Platega U910 server Escenario 04.1.jpg


 • A imaxe amosa o escenario a montar, onde os clientes Windows aceden aos recursos compartidos no servidor por SMB/CIFS.

00 Dominios Linux Escenarios parte 03 A.jpg

 • Observar como os clientes Linux seguen accedendo aos recursos do servidor por NFS.

Escenario 3.B. SAMBA3 - Clientes Linux

 • A imaxe amosa o escenario a montar, onde os clientes Linux tamén aceden aos recursos compartidos no servidor por SAMBA/CIFS

00 Dominios Linux Escenarios parte 03 B.jpg-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez