Obxectivos e escenarios da PARTE III

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

O Apartado III abordará todos os pasos necesarios para compartir recursos dentro da rede local como carpetas e impresoras, simulando sistemas operativos Windows e Linux. As seguintes imaxes amosan os distintos escenarios que se van manexar na PARTE III:


  • No escenario 3A simularemos a compartición de recursos nunha rede de máquinas Windows:

00 Simulacion Redes Escenarios Semana 03 A.jpg


  • No escenario 3B simularemos a compartición de recursos nunha rede de máquinas Linux:

00 Simulacion Redes Escenarios Semana 03 B.jpg


  • No escenario 3C simularemos a compartición de recursos nunha rede mixta, con máquinas Windows e Linux:

00 Simulacion Redes Escenarios Semana 03 C.jpg


-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez -- (xan 2015).