Obxectivos Xerais do Ciclo (OXC)

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Os Obxectivos Xerais do Ciclo (OXC) expresan as condutas que os alumnos deben alcanzar ó finalizar o ciclo formativo.