O sistema Asterisk

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

ASTERISK

Asterisk é una aplicación de software libre (baixo licencia GPL) que proporciona funcionalidades dunha central telefónica (PBX)(1)e é completamente configurable.. Como calquer PBX, pódese conectar un número determinado de teléfonos para facer chamadas entre sí e incluso conectar a un proveedor de VoIP ou ben a unha RDSI tanto básicos como primarios.

 • (1)O concepto PBX

PBX Literalmente a sigla quere decir Private Branch Exchange, e con este término conocense aos diferentes tipos de centrais telefónicas de uso privado, ou centrais telefónicas utilizadas nas empresas, sen importar a tecnoloxía que utilicen, ou a súa riqueza de funcionalidades. Este térmo é usado del lado dos operadores para definir un grupo de líneas análogas que están agrupadas baixo un so número.

Mark Spencer, de Digium, inicialmente creou Asterisk e actualmente é o seu principal desenvolvedor, xunto con outros programadores que contribuen a correxir erros e engadir novidades e funcionalidades. Orixinalmente creado para o sistema operativo GNU/Linux, Asterisk actualmente tamén distribuese en versións para os sistemas operativos BSD, MacOSX, Solaris e Microsoft Windows, aínda que a plataforma nativa (GNU/Linux) é a mellor soportada de todas.

Asterisk inclue moitas características anteriormente sólo dispoñibles en costosos sistemas propietarios PBX como buzón de voz, conferencias, IVR, distribución automática de chamadas, e outras moitas máis. Os usuarios poden crear novas funcionalidades escribindo un dialplan na linguaxe de script de Asterisk ou engadindo módulos escritos na linguaxe C ou en calquera outra linguaxe de programación soportada por Linux.

Funcionalidades Central Asterisk

 • Desde 2 até 150 extensións por cada sistema
 • Máis de 150 extensións con sistemas DV-Asterisk traballando en paralelo (clustering)
 • Desde 1 até 120 liñas dixitais RDSI por cada sistema]
 • Desde 1 até 72 liñas analóxicas por cada sistema en formato barebon
 • Desde 1 até 24 liñas dixitais RDSI a diario en formato barebone (48 liñas de voz
 • Desde 1 até 12 liñas de primario a diario en formato barebone (360 liñas de voz)
 • Soporta liñas de telefonía analóxica, liñas RDSI, accesos primarios, VoIP (voz a través de Internet)
 • Transferencia de chamadas, internas e externas
 • Desvío de chamadas se está ocupado ou non contesta
 • Opción Non molestar (Do Not Disturb)
 • Parking de chamadas (Call Parking)
 • Chamada en espera (Hold)
 • Extensións remotas fóra de oficina (empregados que traballan en casa ou outras sedes)
 • Grupos de chamada (Ring groups)
 • Identificador de llamante (CallerID)
 • Sistema DISA. é un método polo cal unha persoa externa á oficina pode realizar chamadas a través da central:

exemplo: unha comercial chama á central, teclea a extension que lle dá acceso exterior, o sistema pídelle un pin e dálle ton para marcar un numero

 • Operador Dixital (menús interactivos e guiados)
 • Música en espera e en transferencia (ficheiros MP3 actualizables polo usuario)
 • Captura de chamadas de forma remota (remote pickup)
 • Caixas de correos de voz (xeral, individuais, por grupos) protexidos por contrasinal
 • Indicador visual de mensaxe en espera
 • Envío de mensaxes da caixa de correos ao correo electrónico
 • Grupos de caixas de correos
 • Interfaz web para acceder ás Caixas de correos
 • Xestión da caixa de correos de voz mediante o terminal telefónico e páxina web
 • Xestión de listas negras (números telefónicos con acceso prohibido)
  • Paging/Intercom.
  • Accións a realizar segundo horarios e datas (horario laboral, dias festivos, etc.)
  • Salas de conferencia (2 ou máis terminais simultaneamente)
  • Rexistro e listaxes de chamadas entrantes e saíntes, con gráficas de consumo.
  • Rutado de chamadas saíntes por parámetros
  • Programación de novas funcionalidades a medida
  • Detección automática de entrada de faxes
  • Recepción de fax desde o propio sistema (só liñas RDSI), e posterior envío por e-mail
  • Envío de faxes desde o propio sistema a través de interfaz web
  • Rutado de chamadas entrantes (Direct Inward Dialing) en liñas dixitais
  • Panel gráfico de Operadora a través de navegador web (estado de liñas e terminais)
  • Posibilidade de integrar un sistema de chamadas pre-pago (solución para locutorios telefónicos)
  • Xestión de colas de chamadas entrantes (solución para Call Centers)
  • Gravación de chamadas entrantes e saíntes
  • Monitorización de chamadas en curso
  • Soporta videoconferencia con protocolos SIP e IAX2

Funciones VoIP

 • Pasarela VoIP <-> RTB/RDSI
 • Soporta redes Ethernet 10/100/1000/10000 Mbits/s
 • Posibilidade de interconexión de varias sedes e oficinas por VoIP
 • Módulo Wi-Fi opcional (soporta terminales WiFi y PDA)
 • Soporta teléfonos IP (fijos, móviles Wi-Fi e " softphone ")
 • Protocolos SIP, H.323, MGCP, IAX2)
 • Codecs: GSM, Alaw, Ulaw, iLBC, ADPCM, ...

Funcionalidades Conectividad

 • Firewall integrado (incluido)
 • Router de saida hacia Internet (incluido)
 • Proxy caché de web (opcional)
 • Servidor de correo seguro con tráfico cifrado, antivirus e anti-spam (opcional)
 • Servidor DHCP (opcional)
 • Servidor de mensaxería instantánea Jabber con pasarelas MSN, Yahoo, ICQ (opcional)
 • Servidor de impresoras (opcional)
 • Redes privadas virtuales (VPN) (opcional)
 • Proxy HTTP y FTP (opcional)
 • Servidor de correo corporativo (opcional)
  • Antispam
  • Antivirus
  • Webmail
  • Pasarela E-Mail <-> SMS

Se desea dotar ao seu negocio dun sistema integral de comunicacións de altas prestacións e baseada en Software Libre, sen dúbida Asterisk é a solución que necesita. De igual maneira, é o sistema ideal para establecer unha comunicación VoIP entre as distintas sucursais dunha mesma empresa, aforrando en chamadas telefónicas e complexidade de infraestructuras.