Minicom

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

minicom. Conexión a través do Porto Serie COM1. Configuración Switch HPPROCURVE 2424M


NOTAS:
 1. Picar nas imaxes para velas no tamaño orixinal
 2. Para establecer a conexión necesítase un cable serie entre o Host que lanza minicom e o Switch a configurar.
 3. Manuais HPPROCURVE SWITCH 2424M:
 4. Quizás che interese o programa putty para establecer a conexión serie mediante interface gráfica en equipos Windows ou UNIX


Imaxe Panel_Frontal Switch HPProcurve 2424M

Imaxe Panel_Frontal Switch HPProcurve 2424M

Configurar minicom para establecer os parámetros de configuración para unha conexión a través do Porto Serie

Comando minicom
a. Comando minicom
Logo de lanzar o comando esperar ata que apareza a Imaxe b.
Entrada na Interface do programa minicom
b. Entrada na Interface do programa minicom.
Pulsar Ctrl+A. A continuación pulsar Z.
 
Opción O. Parámetros de Comunicación...
c. O. Parámetros de Comunicación. Pulsar O.
Configuración do Porto Serie
d. Configuración do Porto Serie.
 
Parámetros a configurar para o Porto Serie
e. Parámetros a configurar para o Porto Serie.
Premendo calquera das letras que aparece poderiamos modificar os parámetros de conexión.
Opción E
f. Opción E. Por exemplo pulsamos E para cambiar a velocidade da conexión.
 
Opción C. Velocidade 9600 bps
g. Opción C. Velocidade 9600 bps.
Pulsar Enter para que se active a opción elixida.
Parámetros configuración Porto Serie
h. Voltamos aos Parámetros de configuración do Porto Serie. Pulsar Enter.
 
Salvar configuración como dfl
i. Salvar configuración como dfl.
A partir de agora cando sexa executado minicom terá en conta a configuración gardada como dfl.
Configuración Salvada
k. Configuración Salvada
 
Sair
l. Opción Sair.
Sair de minicom
m. Sair de minicom. Pulsar Ctrl+A. Pulsar X. Pulsar .
NOTA: Lembra que hai que pulsar Ctrl+A e a continuación pulsar Z para ver as funcións das teclas en minicom.
 
Reiniciando...
m. Saíndo e reiniciando.

Establecendo a conexión en serie co Switch

 1. Pulsar Reset Button (ver imaxe), para recuperar a configuración inicial do Switch.
 2. Pulsar Clear Button (ver imaxe), durante ao menos 1 segundo para resetear calquera password que puideramos ter configurada para unha conexión serie.
 3. Proceder:
  Comando minicom
  a. Comando minicom
  Inicializando conexión...
  b. Inicializando conexión....
   
  Pulsar 2 veces Enter para continuar
  c. Pulsar 2 veces Enter para continuar .
  Pulsar calquera tecla para continuar
  d. Pulsar calquera tecla para continuar.
   
  Menú configuración Switch
  e. Menú configuración Switch.
  Opción 2. Switch Management Access Configuration
  f. Elixir a Opción 2. Switch Management Access Configuration .
   
  IP Configuration
  g. Elixir Opción 1. IP Configuration.
  Edit
  h. Moverse á Edit.
  NOTA: Para moverse empregar as teclas frechas e para executar unha acción pulsar a tecla Enter..
   
  Moverse a IP Config para elixir a configuración IP Manual
  i. Moverse a IP Config para elixir a configuración IP Manual.
  Elixir Configuración IP Manual
  k. Elixir Configuración IP Manual.
   
  Dirección IP
  l. IP: 10.254.0.3.
  Modificar IP
  m. Modificar IP: 10.24.200.1.
  Deixamos os valores existentes da Máscara de Subrede: 255.0.0.0 e Porta de Enlace: 10.0.0.1. Se quixeramos trocalos dirixirse coas frechas a eses valores e modificalos.
   
  Dirixirse á opcion Save
  n. Dirixirse á opcion Save.
  Opción Save
  ñ. Moverse á Opción Save para gardar a configuración.
   
  Menú. Opción 0. Return to Main Menu...
  o. Escoller a Opción 0. Return to Main Menu... para voltar ao Menú Principal.
  Menú. Opción 0. Logout
  p. Escoller a Opción 0. Logout para finalizar a conexión.
   
  Finalizar a conexión: Y
  q. Para finalizara a conexión pulsar a tecla Y.

 4. Agora xa podemos acceder á configuración do Switch mediante un navegador web.


--ricardofc [27/04/10]