Mediacenter en Linux

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

¿Que é un MediaCenter?

Páxina fundamental:

Software Elisa

Software para MediaCenter.

Distribución Mythbuntu

Sistema operativo baseado en Ubuntu e MythTV.