Marcos

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Os marcos son un método para dividir a fiestra do navegador en fiestras menores con distintos documentos HTML. Os elementos que se empregan para o traballo con marcos son os seguintes:

  • frame - Define un só marco.
  • frameset - Establece a estrutura para marcos ou outros conxuntos de marcos.
  • noframes - Contido que aparece en pantalla no caso en que non exista soporte para marcos.

Introdución aos marcos

Estrutura básica dun conxunto de marcos

--Vieites 8 xan 2009