LIBGDX Tarefas a entregar Unidade 1

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Parte 1

ENLACE A MIRAR.

Crear un proxecto dun xogo coa ferramenta baseada en Gradle.

  • O nome do paquete: com.platega2d.vosonome. Por exemplo: com.platega2d.angel
  • O nome da clase (GameClass): Un nome para o xogo inventado por vos. Por exemplo: Xorasa.

Xerar a estrutura e importala ó Eclipse.

Parte 2

ENLACE A MIRAR.

Mandar unha pantalla de volcado do proxecto Desktop no que se vexa a pantalla e o voso escritorio có nome do paquete, como se amosa na imaxe seguinte:

LIBGDX Tarefa Entregar 2 1.jpeg