LIBGDX Obxectivos e escenarios da UNIDADE 2

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Nesta unidade vaise explicar todo o necesario para desenvolver un xogo 2D.


Imos ver como:

  • Crear e xestionar unha cámara.
  • Debuxar as texturas que conforman os gráficos.
  • Mover ditas texturas.
  • Xestionar os eventos que se produzan (pulsación de teclas, acelerómetro,...)
  • Xestión de colisións.
  • Música e son.
  • Almacenamento de datos.
  • Desenvolvemento do xogo seguindo o patrón Modelo - Vista - Controlador.


Ó final desta unidade teremos desenvolvido o seguinte xogo, baseado no popular Frogger.


LIBGDX UD2 0 obxectivo escenarios 1.jpg
-- Ángel D. Fernández González -- (2014).