LIBGDX Fontes

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

UNIDADE 2: Fontes

Información da wiki: https://github.com/libgdx/libgdx/wiki/Bitmap-fonts

Normalmente nos xogos imos ter que escribir texto na pantalla.

Para facelo imos ter que utilizar a clase BitMapFont.


Empecemos indicando que é un BitMap. Para nos un BitMap é unha imaxe que representa unha letra. Dita letra (imaxe) pode ser escalada (aumentar ou reducir de tamaño).

Dependendo do tamaño inicial da letra, este escalado pode dar lugar a letras con dentes de serra. O ideal para que isto non suceda é ter o tamaño de letra igual de grande que na visualización para non ter que facer escalado de 'aumento'.

Inconveniente que teñen os BitMap: o tamaño que ocupan en disco. Se temos un xogo cunha única fonte ó mellor non é problema, pero se temos moitos tipos de fonte e estamos en Android si pode dar lugar a inconvenientes.

Para solucionalo mellor utilizar as fontes TrueType xa que ocupan moito menos espazo. Para aprender a utilizar este tipo de fontes podedes visitar este enlace: https://github.com/libgdx/libgdx/wiki/Gdx-freetype


Neste itinerario imos utilizar o BitMapFont por defecto que ten como inconveniente que non escala moi ben e pode dar lugar a texto cun aspecto malo (dentes de serra).

O proceso para utilizalas é moi sinxelo.


Preparación: Agora ides facer unha copia da clase RendererXogo, xa que imos modificala para amosarvos como se utilizan os BitMapFont. Premede co rato sobre a clase, botón dereito e escollede a opción Copy. Despois repetides a operación pero escolledes a opción Paste. Vos preguntará un nome para a clase. Indicade UD2_6_RendererXogo.

Código da clase UD2_6_RendererXogo
Obxectivo: utilizar BitMapFont.

import com.badlogic.gdx.Gdx;
import com.badlogic.gdx.graphics.Color;
import com.badlogic.gdx.graphics.GL20;
import com.badlogic.gdx.graphics.OrthographicCamera;
import com.badlogic.gdx.graphics.g2d.BitmapFont;
import com.badlogic.gdx.graphics.g2d.SpriteBatch;
import com.plategaxogo2d.modelo.Mundo;

/*
 * Comprobamos como utilizar as BitMapFont.
 */

public class UD2_6_RendererXogo {

  private OrthographicCamera camara2d;
  private SpriteBatch spritebatch;
  

  public UD2_6_RendererXogo(Mundo mundo) {

  	camara2d = new OrthographicCamera();
    spritebatch = new SpriteBatch();
    
  }

  
	
	public OrthographicCamera getCamara2d(){
		return camara2d;
	}
	
  /**
   * Debuxa todos os elementos graficos da pantalla
   *
   * @param delta
   *       : tempo que pasa entre un frame e o seguinte.
   */
  public void render(float delta) {
		Gdx.gl.glClearColor(0, 0, 0, 1);
		Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT);

		
		spritebatch.begin();
		
		
		spritebatch.end();
		
  }  public void resize(int width, int height) {

		camara2d.setToOrtho(false, Mundo.TAMANO_MUNDO_ANCHO,
				Mundo.TAMANO_MUNDO_ALTO);
		camara2d.update();

		spritebatch.setProjectionMatrix(camara2d.combined);
		

  }

  public void dispose() {
  	spritebatch.dispose();
  }


}


Modificade a clase PantallaXogo para que chame a esta clase. Ó iniciar o xogo aparece a pantalla de presentación. Debedes premer Novo Xogo para que chame a esta pantalla.


Clase BitMapFont. Por defecto utiliza unha fonte que ven integrada no jar do Libgdx. Ten un tamaño de 15 puntos e é Arial.

Métodos máis importantes:Código da clase UD2_6_RendererXogo
Obxectivo: Exemplo de uso da clase BitMapFont.

public class UD2_6_RendererXogo {

  private OrthographicCamera camara2d;
  private SpriteBatch spritebatch;
  private BitmapFont bitMapFont;
  

  public UD2_6_RendererXogo(Mundo mundo) {

  	camara2d = new OrthographicCamera();
    spritebatch = new SpriteBatch();
    
    bitMapFont = new BitmapFont();
  }

  
	
	public OrthographicCamera getCamara2d(){
		return camara2d;
	}
	
  /**
   * Debuxa todos os elementos graficos da pantalla
   *
   * @param delta
   *       : tempo que pasa entre un frame e o seguinte.
   */
  public void render(float delta) {
		Gdx.gl.glClearColor(0, 0, 0, 1);
		Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT);

		
		spritebatch.begin();
		
    bitMapFont.setColor(Color.RED);
    bitMapFont.setScale(10);
		bitMapFont.draw(spritebatch, "TEXTO ESCALADO A 10 VECES O SEU TAMAÑO", 0, 250);

    bitMapFont.setColor(Color.YELLOW);
    bitMapFont.setScale(0.5f, 2);
		bitMapFont.draw(spritebatch, "TEXTO ESCALADO", 0, 350);

		spritebatch.end();
		
  }  public void resize(int width, int height) {

		camara2d.setToOrtho(false, Mundo.TAMANO_MUNDO_ANCHO,
				Mundo.TAMANO_MUNDO_ALTO);
		camara2d.update();

		spritebatch.setProjectionMatrix(camara2d.combined);
		

  }

  public void dispose() {
  	bitMapFont.dispose();
  	spritebatch.dispose();
  }


}Dará como resultado isto:

LIBGDX UD2 12 Fontes 1.jpg


Nota: Loxicamente se a escala ou cor no van modificarse nunca é conveniente levar estas ordes ó constructor para só se executen unha vez.


Outro factor a ter en conta cando manexamos cadeas é o de optimizar o uso da memoria. Cando queremos concatenar dúas cadeas normalmente faríamos isto:

 		String cad1 = "CAD1";
 		String cad2 = "CAD2";
 		
 		String cad3 = cad1 + cad2;

Esta forma de concatenar ten como inconveniente que crear unha nova zona de memoria para a nova cadea. Se o facemos dentro do método render, estaremos creando novas cadeas continuamente. Para evitalo debemos facer uso da clase StringBuilder.

Tedes unha explicación do seu uso neste enlace.

Un exemplo de uso:

Código da clase UD2_6_RendererXogo
Obxectivo: Usa a clase StringBuilder para crear novas cadeas e concatenar.

public class UD2_6_RendererXogo {

  private OrthographicCamera camara2d;
  private SpriteBatch spritebatch;
  private BitmapFont bitMapFont;
  private StringBuilder sbuffer;
  

  public UD2_6_RendererXogo(Mundo mundo) {

  	camara2d = new OrthographicCamera();
    spritebatch = new SpriteBatch();
    
    bitMapFont = new BitmapFont();
    sbuffer = new StringBuilder();
    sbuffer.append("TEXTO ALEAOTORIO:");
  }

  
	
	public OrthographicCamera getCamara2d(){
		return camara2d;
	}
	
  /**
   * Debuxa todos os elementos graficos da pantalla
   *
   * @param delta
   *       : tempo que pasa entre un frame e o seguinte.
   */
  public void render(float delta) {
		Gdx.gl.glClearColor(0, 0, 0, 1);
		Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT);

		
		spritebatch.begin();
		
        bitMapFont.setColor(Color.RED);
        bitMapFont.setScale(10);
		bitMapFont.draw(spritebatch, "TEXTO ESCALADO A 10 VECES O SEU TAMAÑO", 0, 250);

        bitMapFont.setColor(Color.YELLOW);
        bitMapFont.setScale(0.5f, 2);
		bitMapFont.draw(spritebatch, "TEXTO ESCALADO", 0, 350);

        bitMapFont.setColor(Color.WHITE);
    
        if (sbuffer.length()>50) {
          sbuffer.setLength(0); 	// Borramos
          sbuffer.append("TEXTO ALEATORIO:");
        }
        sbuffer.append(MathUtils.random(9));
     	bitMapFont.draw(spritebatch, sbuffer, 0, 50);

		spritebatch.end();
		
  }  public void resize(int width, int height) {

		camara2d.setToOrtho(false, Mundo.TAMANO_MUNDO_ANCHO,
				Mundo.TAMANO_MUNDO_ALTO);
		camara2d.update();

		spritebatch.setProjectionMatrix(camara2d.combined);
		

  }

  public void dispose() {
  	bitMapFont.dispose();
  	spritebatch.dispose();
  }


}


Nota: Volvede a modificar á clase PantallaXogo para que chame á clase RendererXogo.


Engadindo un cronómetro ó noso xogo

Imos engadir un tempo ó noso xogo, de tal forma que ó rematar iremos á pantalla de marcadores.


Para facelo imos definir unha constante de clase que gardará o tempo inicial (serán 120 segundos) e outra propiedade de clase de nome cronometro que, como di o seu nome, será un cronómetro :) .

Código da clase Mundo
Obxectivo: definimos un cronómetro.

public class Mundo {

    ..................
	 private final static int TEMPO_INICIAL=120;
	 private float cronometro;

    ..................
    public Mundo(){
    	  alien = new Alien(new Vector2(100,20), new Vector2(15,15),100);
  	  nave = new Nave(new Vector2(0,480),new Vector2(40,20),60);
  	
  	  vehiculos = new Elementos(1.5f,3f,20);
  	  troncos = new Elementos(2f,5f,6);
  	  rocas = new Elementos(2f,5f,3);
  	
  	  cronometro=TEMPO_INICIAL;
  	
    }

	public int getCronometro() {
		return (int)cronometro;
	}

	public void setCronometro(float cronometro) {
		this.cronometro = cronometro;
	}
	
	public void updateCronometro(float delta){
		cronometro-=delta;
	}
	
    ..................
}

Agora só temos que restar delta a cronometro no controlador do xogo.

Código da clase ControladorXogo
Obxectivo: actualizamos o cronómetro.

	public void update(float delta) {

		meuMundo.updateCronometro(delta);
		
		controlarCoches(delta);
		controlarRochas(delta);
		controlarTroncos(delta);
		
		controlarNave(delta);
		controlarAlien(delta);
		
		procesarEntradas();

	}TAREFA 2.11 A FACER: Esta parte está asociada á realización dunha tarefa.
Tarefas avanzadasTAREFA AVANZADA: Esta parte está asociada á realización dunha tarefa avanzada. Fontes Avanzadas..
-- Ángel D. Fernández González -- (2014).