LIBGDX Anexo Consellos de programacion

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

UNIDADE 2: Consellos de programación


Uso de new´s

Sempre que se poida debemos evitar o uso de new's dentro de calquera método que poida dar lugar a un número de chamadas elevado, sobre todo no método render.

Para evitalo só temos que crear a propiedade no constructor da clase e cambiarlle o seu valor en vez de asinarlle un novo valor.

Un exemplo:

 1 public class Exemplo{
 2 
 3     /** Definimos o vector temporal **/
 4 	private Vector3 temporal;
 5 
 6 	public Exemplo() {
 7 
 8       temporal = new Vector3();  // Instanciamos unha vez....
 9     }
10 
11     public void render(float delta){
12      temporal.set(x+delta*2,10,0);  // Dámoslle valores sen instanciar no método render
13     } 
14 }


Uso de cadeas

Debemos evitar o uso de cadeas concatenadas dentro de procedementos que estean no método render, xa que ó facelo estamos a crear novas cadeas dándolle un novo espazo de memoria. Cada vez que facemos un + entre dúas cadeas se crea un novo obxecto String que despois ten que eliminar o garbage collector.

Para solucionalo podemos facer uso da clase StringBuilder.


1 private StringBuilder stringbuilder;
2 stringbuilder = new StringBuilder(20); // Num. de caracteres
3 
4 
5 stringbuilder.setLength(0);      // Borra o texto
6 stringbuilder.append("Engade cadea"); // Engade unha nova cadea
7 stringbuilder.delete(0,2); // Borra os 3 primeiros caracteres


Nota: Tamén poderíamos facer uso da clase StringBuffer. Esta clase é menos rápida que StringBuilder, xa que é sincronizada. Quere isto dicir que cando temos varios fíos de execución que acceden ós mesmos datos de cadea, deberíamos usar a clase StringBuffer. No resto de casos é mellor StringBuilder.

Podedes consultar este enlace para ver as diferenzas.

-- Ángel D. Fernández González -- (2014).