Lóxica

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


Os operadores lóxicos son usados para avaliar varias comparacións, combinando os posibles valores destas.

Operador

Nome

Exemplo

Devolve certo cando:

&&

E

(7>2) && (2<4)

Devolve verdadeiro cando ambas condicións son verdadeiras.

and

E

(7>2) and (2<4)

Devolve verdadeiro cando ambas condicións son verdadeiras.

||

Ou

(7>2) || (2<4)

Devolve verdadeiro cando polo menos unha das dúas é verdadeira.

or

Ou

(7>2) or (2<4)

Devolve verdadeiro cando polo menos unha das dúas é verdadeira.

!

Non

! (7>2)

Nega o valor da expresión.

<html> 
<head> 
   <title>Exemplo de PHP</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
$a = 8; 
   $b = 3; 
   $c = 3; 
   echo "<p>a = 8</p>";
   echo "<p>b = 3</p>";
   echo "<p>c = 3</p>";
   echo "<p>'a' é igual a 'b' e 'c' é maior que 'b' ? ---- ";
	echo ($a == $b) && ($c > $b),"</p>"; 
   echo "<p>'a' é igual a 'b' ou 'b' é igual a 'c' ? ---- ";
	echo ($a == $b) || ($b == $c),"</p>"; 
   echo "<p>'b' non é menor ou igual a 'c' ? ---- ";
	echo !($b <= $c),"</p>"; 
?> 
</body> 
</html>


--Rafael Veiga 11:13 10 feb 2009 (GMT)