JavaScript

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsquedaIcona de esbozo

Este artigo está en construción. Os autores do mesmo están traballando nel.
Se queres axudar á súa realización ou, simplemente, queres facer algún tipo de comentario, envía un mail a un dos autores que aparecen no pé deste artigo."

 

JavaScript-Guía de Referencia Rápida

  1. Introdución a JavaScript.
  2. Estrutura léxica de JavaScript.
  3. Operadores en JavaScript.
  4. Estruturas de control.

--Vieites 16 sep 2007