Instantáneas do escenario 2-A: NFS

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
  • Configuramos o cliente uclient02 ao igual que uclient01.
  • Ao igual que nos escenarios anteriores, imos facer instantáneas do escenario 2.A


-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez