Instantánea escenario 3.A - SAMBA 3 Windows

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
  • Ao igual que nos escenarios anteriores crear unha instantánea para o escenario 3.A: Samba3 - Clientes Windows, para as seguintes MVs:
    • dserver00
    • wclient01