Instantánea escenario 2.C - Backup

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
  • Ao igual que nos escenarios anteriores crear unha instantánea para o Escenario 2.C - Backup, para as seguintes MVs:
    • dserver00
    • uclient01
    • uclient02