Instalar novo software

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

O primeiro que temos que facer é importante as claves GPG para os paquetes de software:

rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY*

A continuación poderemos actualizar os paquetes actuais do sistema:

yum update

A continuación instalamos algúns paquetes que necesitaremos máis adiante:

yum install fetchmail wget bzip2 unzip zip nmap openssl lynx fileutils ncftp gcc gcc-c++